Fay Palkimas

Aluminium Pattern One

Aluminium Pattern One (2019)
Medium: Cast Aluminium and Charred Sycamore

Ironcore Three

Ironcore Three (2018)
Medium: Cast Iron

Unpredictable Tower

Unpredictable Tower (2018)
Medium: Cast Bronze, Cast Iron and Charred Wood

www.fineartfay.co.uk
www.instagram.com/fineartfay
www.facebook.com/fineartfay

faypalkimas.sculpture@mail.co.uk

Originally from Manchester, Fay moved to South West Wales to study a BA Honours Degree in Sculpture; Casting, Carving and Construction at Carmarthen School of Art and graduated in July 2018. She then undertook a year of continued practice under the title 'Graduate Resident Artist' at the same school.

During her years of study she repurposed old, unwanted and scrap wood, re-birthing it into sculptural forms by casting Iron, Bronze and Aluminium onto the wood, using traditional casting methods. She successfully joined two opposing materials with a super heated, violent reaction, resulting in sculptures that capture that unique moment when they both meet.

From this point forward she has focused her attention on merging her drawings of repetitive patterns with her wood and cast metal work, creating a new group of sculptural work, including some furniture, with the goal of producing large public sculpture in the future.

Yn wreiddiol o Fanceinion, symudodd Fay i'r De Orllewin o Gymru i astudio Gradd Anrhydedd BA mewn Cerflunwaith; Castio, Cerfio ac Adeiladu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yna graddiodd ym mis Gorffennaf 2018. Yna ymgymerodd hi mewn blwyddyn o wneud o dan y teitl "Artist Preswyl" yn yr un ysgol.

Yn ystod ei blynyddoedd o astudiaeth, roedd hi yn cymryd hen goed diangen, a byddai yn ei ail-eni mewn i ffurfiau cerfluniol trwy ddefnyddio technegau castio traddodiadol efo Efydd ac Alwminiwm. Wnaeth cyfuno ddau ddeunydd gwrthrychol yn llwyddiannus i greu adwaith treisgar gwres uwch, gan arwain at gerfluniau sy'n dal y foment unigol wrth iddynt gyfarfod.

O'r pwynt hwn ymlaen, mae yn canolbwyntio ei sylw at gyfuno lluniau o batrymau ailadroddus gyda'i gwaith pren a chastiau blaenorol. Gan greu cyfres newydd o waith cerfluniol, gan gynnwys rhywfaint o ddarnau celfi gyda'r nod i gynhyrchu cerfluniau mawr awyr agored yn y dyfodol.

» CAN Catalogue Home


Silver Peanut

Silver Peanut (2016)
Medium: Silver Marker Pen on Black Paper