Fay Palkimas

Aluminium Pattern One

Aluminium Pattern One (2019)
Medium: Aluminium Cast into Carved Charred Wood

Ironcore Three

Ironcore Three (2018)
Medium: Iron Cast Directly into Wood Void

Unpredictable Tower

Unpredictable Tower (2018)
Medium: Bronze and Iron Alloy On Charred Wood

https://www.fineartfay.co.uk/
faypalkimas.sculpture@mail.co.uk

Originally from Manchester, I moved to South West Wales to study a BA Honours Degree in Sculpture; Casting, Carving and Construction at Carmarthen School of Art and graduated in July 2018. I am currently undertaking a year of making as a Graduate Resident Artist at the same school.

During my years of study I repurposed old, unwanted and scrap wood, re-birthing it into sculptural forms by casting Iron, Bronze and Aluminium onto the wood using traditional casting methods. I successfully joined two opposing materials with a violent reaction, resulting in sculptures that capture the moment they meet.

From this point forward I am focusing my attention on merging my drawings of repetitive patterns with my previous wood and cast metal work, making a new group of sculptural work, furniture and working towards producing large outdoor public sculpture in the future.

Yn wreiddiol o Fanceinion, symudais i'r De Orllewin o Gymru i astudio Gradd Anrhydedd BA mewn Cerflunwaith; Castio, Cerfio ac Adeiladu yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yna graddiais ym mis Gorffennaf 2018. Ar hyn o bryd rwy'n ymgymryd mewn blwyddyn o wneud fel Artist Preswyl yn yr un ysgol.

Yn ystod fy mlynyddoedd o astudiaeth, roeddwn yn cymryd hen goed diangen, a byddwn yn ei ail-eni mewn i ffurfiau cerfluniol trwy ddefnyddio technegau castio traddodiadol efo Efydd ac Alwminiwm. Ymunais â dau ddeunydd gwrthrychol yn llwyddiannus i greu adwaith treisgar, gan arwain at gerfluniau sy'n dal y foment o gyfarfod. O'r pwynt hwn ymlaen, rwyf yn canolbwyntio fy sylw at gyfuno fy lluniau o batrymau ailadroddus gyda'm gwaith pren a chastiau blaenorol. Y bwriad yw creu cyfres newydd o waith cerfluniol, darnau celfi ac yn y dyfodol gweithio tuag at gynhyrchu cerfluniau mawr awyr agored i'r cyhoedd.

» CAN Catalogue Home


Silver Peanut

Silver Peanut (2016)
Medium: Silver Marker Pen on Black Paper