Vivienne Albistonvalbistonceramics.weebly.com/
valbistonceramics@gmail.com

I studied Ceramics at The West Wales School of the Arts in Carmarthen. I am interested in Ceramics and Printmaking. The magical landscape I live in, both inspires and informs much of my practise. For me, clay is a beautiful medium to work with, amenable to being sculpted, thrown, handbuilt, there are just endless possibilities. Personally fascinated by multiples and collections, I regularly use this platform to showcase my pieces. I find there is a quietness in the repeated action when making multiples which is, well, just good for you.

Astudio wnes i grochenyddiaeth yn Ysgol Celfyddydau Gorllewin Cymru, Caerfyrddin. Y mae gyda fi ddiddordeb am grochenyddiaeth ac am argraffu. Bydd y tirlun hudol yr wyf'n trigo ynddo yn ysbrydoli a hefyd yn cyfarwyddo lawer ar fy ymarfer. I fi, defnydd bendigedig at weithio ydyw clai, yn gyfleus i'w naddu, ei daflu neu i'w adeiladu acha llaw, y mae'r posibiliadau'n bur ddiddiwedd. O'm rhan i, fe'm cyfareddir gyda lluosrifau a chasgliadau, byddaf yn rheolaidd yn defnyddio'r llwyfan hwn i arddangos fy narnau i. Byddaf fi'n cael bod tawelwch yn y gweithrediad wedi ailwneud wrth wneuthur lluosrifau ag sydd, wel, ond yn dda i chi.

» CAN Catalogue Home