Tanya Rotherfield

A Birds Eye View

A Birds Eye View - Card Relief

Ar Fy Mhen Fy Hunan

Ar Fy Mhen Fy Hunan - Etching

Do I Dont I

Do I Dont I - Etching

My art practice is primarily drawing and mark making as it offers me an extensive visual language. A significant proportion of my time is dedicated to experimental mark making using a wide diversity of materials. The results of which are used to extend my practice and my visual dialogue with the viewer.

The organic subject matter for my drawings is closely observed, usually under a microscope. At this point in my research I make many detailed sketches to ascertain shape, tone and texture. The finished drawings evolve out of these sketches and usually show little resemblance to the original object, but have many of its characteristics.

Three years ago I extended my practice to include printmaking. This has added the dimensions of colour and previously unexplored textures to my work. By constant experimentation with different printmaking techniques and inks I am hoping to take my mark making and images to a new level.

Lluniadu a gwneud marciau yw fy ngwaith yn bennaf, oherwydd mae'n cynnig iaith weledol eang i mi. Rydw i'n treulio rhan helaeth o fy amser yn archwilio'r broses o wneud marciau gan ddefnyddio amrywiaeth eang o ddeunyddiau. Mae ffrwyth yr ymchwil yn cael ei ddefnyddio i ymestyn fy ngwaith a'm gallu i gynnal deialog â'r gynulleidfa.

Rydw i'n edrych yn fanwl ar y deunyddiau organig ar gyfer fy lluniadau, a hynny fel arfer dan feicrosgop. Y cam nesaf yw gwneud llu o frasluniau manwl i benderfynu ar siâp, ffurf ac ansawdd. Mae'r lluniadau gorffenedig yn esblygu o'r brasluniau hyn. Fel arfer, dydyn nhw'n ddim byd tebyg i'r gwrthrych gwreiddiol, ond bod ganddyn nhw lawer o'i nodweddion.

Tair blynedd yn Öl, fe wnes i ymestyn fy ngwaith i gynnwys printio. Mae hyn wedi ychwanegu dimensiynau o liw ac ansawdd i'm gwaith nad oeddwn wedi eu hystyried cyn hyn. Drwy arbrofi'n gyson gydag amrywiol dechnegau printio ac inciau, rwy'n gobeithio rhoi llwyfan newydd i'm gwaith o wneud marciau a delweddau.

» Artist's Website
» Tanya@TanyaRotherfield.co.uk
» 07919 281975

» CAN Catalogue Home


Hi

Hi - Drypoint