Sian Swann

Blown-Away

Blown-Away

Afgan War Series

Afgan War Series, Collateral Damage

Capturing the Landscape

Sir William Paxton's Memories 'Capturing the Landscape'

Sian studied at the School of Oriental and African Studies and the West Wales School of Art, both of which experiences impact on her work. She is interested in drawing, printmaking, collages and cut paper work, often finding inspiration from Asian and Middle Eastern art, as well as botanical illustration.

Astudiodd Sian yn yr Ysgol Astudiaethau Affricanaidd a Dwyreiniol ac yn Ysgol Gelf Gorllewin Cymru, ac mae ei phrofiadau yn y ddau le'n dylanwadu ar ei gwaith. Mae ganddi ddiddordeb mewn darlunio,llunio printiau, collages, a gwaith papur-dorri, ac yn aml mae'n cael ysbrydoliaeth o draddodiadau artistig Asiaidd a'r Dwyrain Canol , yn ogystal a lluniau botanegol.

» canart@hotmail.co.uk
» CAN Catalogue Home


The Hunt

Sir William Paxton's Memories 'The Hunt'
Medium: Paper Collage