Rebecca Croxford

Bernard Fortescue-Trust House Forte-Junior the VI

'Bernard Fortescue-Trust House Forte-Junior the VI' (ceramic.)

More teddy boys and girls and the discovery of the void

'More teddy boys & girls & the discovery of the void' (soft sculpture; various dimensions.)

My practice ranges from performance to painting & drawing to sculpture & installation using simple but laboured processes often resulting in multiples & riots of chaotic colour.

I use accessible materials to create work that is partly psychological & emotive, & partly a philosophical response to stimuli.

The work can often be surreal & macabre or irreverent & otherworldly, always disordered but an honest sentiment & gesture of a random perception.

Mae fy ymarfer yn rhychwantu perfformio, paentio a lluniadu, cerflunio a gosodiadau, gan ddefnyddio prosesau syml ond llafurus sy'n arwain, yn aml, at greu lluosogweithiau a reiat o liw afreolus.

Rwy'n defnyddio deunyddiau hygyrch i greu gwaith sy'n rhannol yn seicolegol a theimladwy, ac yn rhannol yn ymateb athronyddol i sbardunau.

Yn aml gall y gwaith fod yn swreal a macabre, neu'n amharchus ac arallfydol, yn anrhefnus ond hefyd yn sentiment gonest, ac yn arwydd o rhyw ganfyddiad siawns.

» rebecca.croxford@gmail.com
» CAN Catalogue Home


Angry Bird

'Angry Bird' (acrylic on canvas.)