Marlene Wareham

The Show Horse - Ceffyl Sioe

The Thoroughbred - Ceffyl Pedigri

The Stallion - March

The legendary and complex relationship between humans and horses is an enduring one. The horse's distinctive blend of grace and strength and its sleek beauty have long been analysed, admired and represented in artistic form-whether through painting, sculpture or photography.

I wish to portray 'Fine Art Photography' that does justice to equine nobility, emotion and status, and draws the viewer into the frame.

Mae'r berthynas chwedlonol a chymhleth rhwng dyn a cheffyl yn un oesol. Cafodd cyfuniad neilltuol y ceffyl o nerth a gosgeiddrwydd a'i harddwch llyfn, graenus eu dadansoddi, eu hedmygu a'u cynrychioli'n aml ar ffurf artistig - mewn darluniau, cerfluniau a ffotograffau.

Trwy gyfrwng 'Ffotograffiaeth Celfyddyd Gain' dymunaf greu portread sy'n gwneud cyfiawnder ag urddas, emosiwn a statws y ceffyl, ac sy'n tynnu'r gwyliwr i mewn i'r ffràm.

» marlenewarehamphotography.co.uk/
» CAN Catalogue Home


The Stallion's Head - Pen Y March