Lindy Martin

A Life Well Lived

A Life Well Lived

Best Foot Forward

Best Foot Forward

Why Me

Why Me

Artist statement
For centuries tea sets have been symbols representing the lives and social aspirations of their owners. They have resided in corner cupboards to be admired or have sat in the centre of the kitchen listening to our secrets and hearing all of our dramas.My tea sets have opened the cupboard door and jumped off the kitchen table and are telling us their stories, dreams and wishes; look,listen and enjoy.

Datganiad yr artist
Am ganrifoedd mae llestri te wedi bod yn symbolau sydd yn cynrychioli bywydau a dyheadau cymdeithasol eu perchenogion.Y maent wedi byw mewn cypyrddau cornel i gael eu hedmygu neu y maent wedi eistedd yng nghanol y gegin yn gwrando are ein cyfrinachau,yn clywed ein dramau.Y mae fy llestri te i wedi agor drws y cwpwrdd a neidio oddi ar bwrdd y gegin ac yn dweud wrthym eu chwedlau,breuddwydion a'u dymuniadau;edrychwch,grandewch a mwynhewch.

Lindy Martin allwashedupblog.wordpress.com
Min yr Afon, Millpond Lane, Llansteffan, SA33 5LG

» CAN Catalogue Home

Bone China

Bone China