Helen Gillam

Islands and clouds; 2017; medium, ink and gouache on paper; size h 15cm x34cm

Watching 'it' on TV, Egg Tempera on board

In You Go

In You Go, Egg Tempera

My concerns are social and environmental. Our society is currently obsessed with apportioning value through measurement and neglects other important aspects of being human. My work questions how we value and devalue each other.

Mae fy mhryderon yn rai cymdeithasol ac amgylcheddol. Mae obsesiwn ein cymdeithas ar hyn o bryd gyda pennu gwerth trwy fesur ac mae'n esgeuleso agweddau pwysig eraill o fod yn ddynol. Mae fy ngwaith yn gofyn sut ry'n ni'n gwerthfawrogi a dadbrisio ein gilydd.

» Artist's website
» CAN Catalogue Home


Clouds One; 2017; medium oil on canvass; size 180cm x 180cm

>