Geoff Hockley

Coming into Being

Coming into Being, acrylic on canvas

Eddies

Eddies, Digital collage - edition of 10

Lifeform

Lifeform, Carved Oak 45cm x 52cm x 42cm

In my work, I have experimented using optical illusion, shadows, forms that combine tactile surfaces and sculptural solids, and work that combines reflective surfaces and wire structures. I am currently exploring the use of synthetic mythologies and artificial histories to accentuate the contrasts that occur between what is acceptable in an individual and in group behaviours. I am exploring the relationship between our perception of reality and the way that it is influenced by our assumptions. I am intrigued by the idea that seeing requires constant challenging, re-assessment and testing of our internal models, making the process of seeing dynamic. I am particularly interested in the way we use our limited senses to create a simplified and comprehensible view instead of being overwhelmed by complexity.

My background in science and engineering inevitably influences the way I look at things both on a conscious and subconscious level. This lifelong interest is now a significant influence in my art work. I was born in London and currently live and work in West Wales

Yn fy ngwaith, rwy' wedi arbrofi gyda thwyllo'r Ilygaid, cysgodion, ffurfiau sy'n gyfuniad o arwynebau cyffyrddadwy a solidau cerfluniol, a gwaith sy'n cyfuno arwynebau adlewyrchol a phethau wedi'u gwneud o wifrau. Ar hyn o bryd, rwy'n archwilio'r defnydd o fytholeg synthetig a hanesion artiffisial i bwysleisio'r gwahaniaethau rhwng yr hyn sy'n dderbyniol o ran ymddygiad unigolion ac ymddygiad grŵpiau. Rwy'n archwilio'r berthynas rhwng em syniad ni o realaeth a'r ffordd y mae em rhagdybiaethau'n dylanwadu ar hynny. Mae gen i ddiddordeb yn y syniad fod gweld yn golygu ein bod yn herio, yn ailasesu ac yn profi ein modelau mewnol dro ar ôI tro, gan wneud y broses o weld yn un ddeinamig. Mae gen i diddordeb mawr yn y ffordd rydyn ni'n defnyddio ein synhwyrau cyfyngedig i greu safbwynt symi a dealladwy yn Ile cael em trechu gan gymhlethdodau. Mae gen i gefndir mewn gwyddoniaeth a pheirianneg ac mae hynny'n anorfod yn dylanwadu ar y ffordd rydw i'n edrych ar y ddau beth ar lefel ymwybodol yn ogystal â'r ¡symwybod. Mae'r diddordeb gydol oes hwn bellach yn ddylanwad mawr ar fy ngwaith celf. Cefais fy ngeni yn Llundain, ond ar hyn o bryd rwy'n byw ac yn gweithio yng ngonllewin Cyrnru.


Other images can be seen online at www.saatchiart.com/geoffhockley

» Mobile 07980 634910
» gh_arts@hotmail.co.uk
» CAN Catalogue Home


Flame seed

Flame seed, Painted Cast Iron, 11cm x 11cm x 11 cm