David Wise

Materialist Abstraction #8

Materialist Abstraction #8
Pen & Ink

My work revolves around creating poetic, abstract conceptions that I realise in drawing, painting and sculpture in an attempt to continue and update classicc modernist abstract painting. I try to put into practice Paul Klee's dictum that art is 'not to reflect the visible but to make visible'.

These pieces share a certain commonality with surrealism too- the process in which I begin with a free, undirected drawing is similar to what the surrealists would have called 'automatic drawing', in which the artist attempts to produce an uninhibited reflection of the unconscious.

This process seems to lead naturally into cycles of paintings. As of 2019 I am working through a cycle of paintings in oils that tend towards biomorphic ('natural' or 'organic') imagery. They are capable of many interpretations, which I do not seek to steer or correct. I view myself, artistically, as a passive agent that allows the work to live a life of its own.

I also write https://blackblogofcarmarthen.wordpress.com

Mae fy'n gwaith I yn cylchdroi y gweithred o greu syniadau bardoonol, abstract ac yr wyf yn sylwedooli in dylunion, paentio a celf gain, yn amacanu parhau a diweddaru paentio modernist abstract clasurol. Rydw I yn ceisio ymarfer dywediad Paul Klee y fod amcan celf yw 'Nid adlewyrchu y weledol, ond i wneud yn weledol'.

Mae'r darniau yma yn rhannu perthynas i surrealism hefyd- mae'r proses lle ydw I yn dachre efo dyluniad Rhydd, yn debyg i'r weithred ac oedd y surrealaid yn galw 'dyluniad hynanysgogol, lle mae'r artist yn am amcanu greu adlewyrchiad diymatal o'r isymwybod.

Mae'r proses hwn yn arwain yn naturol tuag at cylchredau o paentiadau. Yn ddachre'r blywddyn 2010, rydw i'n creu cyclhred mewn paent olew sydd yn tueddu at delweddau biomorphic ('naturol' neu 'organic). Maent yn gallu cynnal amrywiaeth o dehongliadau, a nid wyf yn ceisio ei gywiro. Rydw i'n weld fy hunan yn gweithredydd gofeddol sydd yn gadael y gwaith I fuw bywyd ei hunan.

Rydw I hefyd yn ysgrifennu https://blackblogofcarmarthen.wordpress.com

» CAN Catalogue Home