David Hughes Jones

Langland Sunset

'Langland Sunset' (Oil On Canvas 60x24'')

Rough Sea at the Northerly Mark

'Rough Sea at the Northerly Mark' (Acrylic On Canvas 20x20'')

Low Spring Mumbles

'Low Spring Mumbles' (Oil On Canvas 24x24'')

Since taking a Fine Art Degree I have found that I am seeing my surroundings in greater detail than was ever possible while I was in business, and it is this observance that drives my practice.

My paintings are studies in light, space and colour through the subject of landscape and seascape, particularly the small zone where land meets sea.

This zone is the place where we can experience microscopic changes in the environment which may ultimately lead to disaster on a macroscopic level.

Images of the sea and coast reflect my experiences of West Wales. This place has special resonance as it is not only grounded in my personal history, but is a testament to the fragile ecological environment which we inhabit.

Ers graddio mewn Celf, teimlaf fy mod yn gweld y pethau o fy nghwmpas mewn ffordd wahanol, ac yn llawer mwy manwl nag oeddwn pan oeddwn yn gweithio mewn busnes, a'r ffordd fanwl yma o edrych ar bethau sydd yn sylfaen i fy ngwaith celf.

Mae fy lluniau yn astudiaethau o olau, gofod a lliw trwy dirlun a morlun, yn enwedig yn y rhanbarth lle mae'r tir yn cyfarfod y mor.

Dyma'r lle y medrwn ganfod newidiadau bychain iawn yn yr amgylchfyd a allant arwain yn y pen draw at drychinebau enbyd.

Mae'r delweddau o'r mor a'r arfordir yn adlewyrchu fy mhrofiadau yng Nhorllewin Cymru.Mae'r lle yma yn arbennig, nid yn unig am ei fod wedi ei selio yn fy hanes personol ond am ei fod yn dyst i'r amgylchedd ecolegol bregus yr ydym yn byw ynddo.

» Artist's Website
» CAN Catalogue Home


Southwest Gale 8 Increasing 9

'Southwest Gale 8 Increasing 9' (Acrylic On Canvas)