David Gunther

At Work, Dylan Thomas's Boat House

Eve Yawning - Bronze on Portland Stone 2015

Organica II - Portland Stone 2017

Telephone: 01994 427399
Mobile: 07851 587702
Email: gunther.david@yahoo.co.uk
Website: www.the-pelican-gallery-bed-and-breakfast.com

I have made many decisions in life, good, bad and indifferent. They are often about balancing the arts against the sciences; my personal vision of being creative involves making important choices in deciding what road shall I walk down.

If you are not creative or artistic it can be difficult to see how decisions can be made through an artist's eye, which can improve their day-to-day decision-making.

Being successful, whether you are an artist or not we have one thing in common; it is how we grasp the attention of others.

I create sculptures and installations by contesting the division between the realm of memory and the realm of experience, I try to approach a wide scale of subjects in a multi-layered way, involving the viewer in a way that is sometimes physical, believing in the idea of form and movement in my work.

Rwyf wedi gwneud llawer o benderfyniadau mewn bywyd, rhai yn dda, rhai yn wael, rhai yn ganolig. Yn aml byddant yn ymwneud â chydbwyso'r celfyddydau yn erbyn y gwyddorau; mae fy ngweledigaeth bersonol i ynghylch bod yn greadigol yn golygu gwneud dewisiadau pwysig wrth benderfynu pa ffordd y cerddaf fi.

Os nad ydych yn greadigol neu yn artistig, gall fod yn anodd gweld sut y gellir gwneud penderfyniadau trwy lygad yr artist, y rhai all wella eu penderfyniadau nhw bob dydd.

Bod yn llwyddiannus, p'un a ydych chi'n arlunydd ai nac ydych, y mae gennym ni un peth yn gyffredin, sef fel mae cael gafael mewn sylw pobl.

Byddaf yn creu cerfluniau ac arsefydladau trwy herio'r ffin rhwng teyrnas y cof a theyrnas profiad. Ceisiaf ymhel ag amrywiaeth fawr o bynciau mewn modd aml-haenog er mwyn closio at y gwyliwr mewn ffordd sydd weithiau'n gorfforol, dan gredu mewn cael y syniad o ffurf ac o symud i mewn i'm gwaith i.

» CAN Catalogue Home


Consequence of Existence - Wood & Found Objects 2012