David Brown

School Dentist

School Dentist
Medium: Collage

Bird In The Hand

Bird In The Hand
Medium: Collage

Look After The Kids Mum I've Got a Date

Look After The Kids Mum I've Got a Date
Medium: Collage

The artwork I produce is narrative in nature and is inspired by current occasions or derived from events portrayed in the media. As well as painting I construct vitrines and collages, and I have a keen interest in woodcut printing, the influence of which is frequently contained in my present style of painting. I also like to paint in bright colour combinations in contrast to the darkness of the actual subject matter.

Mae'r gwaith celf fy mod i'n cynhyrchu yn draethiadol yn ei natur, wedi'i ysbrydoli gan achlysuron cyfoes neu'n tarddu o ddigwyddiadau wedi'u portreadu yn y cyfryngau. Yn ogystal â pheintio, rwy'n adeiladu cypyrddau gwydr a gludweithiau, ac y mae gen i ddiddordeb frwd mewn torlun pren, sydd yn aml yn dylanwau ar f'arddull presennol o beintio. Rwy hefyd yn hoffi peintio mewn cyfuniadau o liwiau llachar sy'n cyferbynnu â thywyllwch y pwnc dan sylw.

» dbrown16@btinternet.com
» CAN Catalogue Home


Lost Playmates

Lost Playmates
Medium: Acrylic on Canvas