Arthur Ll. Thomas

Untitled

Untitled
Print on watercolour paper (40cm x 30cm)

Objects and Memory

Objects and Memory
Installation of drawers containing objects, photographs, and projected moving images with narration (4M x 2M)

Hiraeth

Hiraeth
Shellac, ink and plaster on Khadi paper (20cm x 20cm)

Artist Statement
My art practice is guided and driven by my strong and deep interest in social and family history. Here I find an abundance of narratives, photographic imagery, found objects, documentation, and ephemera which richly inform my work. Consequently, my work is reflective and poignant in nature and my aim is to share these emotions with the viewer.

I use a wide range of materials and processes to express these concepts, which can include installations, film, photography and print.

Datganiad Artist
Mae fy ymarfer celfyddydol yn cael ei dywys a'i yrru gan fy niddordeb dwfn ac ysol mewn hanes teuluol a chymdeithasol. Yn y maes hwn rwy'n dod o hyd i ddigonedd o straeon, delweddau ffotograffig, gwrthrychau ar hap, dogfennaeth ac effemera ac mae'r cyfan oll yn bwydo fy ngwaith yn gyfoethog iawn. O ganlyniad, mae naws fyfyrgar a theimladwy i ?ngwaith a ?mwriad i yw rhannu'r emosiynau hyn gyda'r gwyliwr.

Rwy'n defnyddio ystod eang o ddeunyddiau a phrosesau i fynegi'r cysyniadau hyn, a gall fy ngwaith fod ar ffurf gosodiadau, ffilm, ffotograffiaeth ac argraffu.

Email: hendrevilla@yahoo.co.uk
Website: arthurllthomas.wordpress.com
Mobile: 07974120247

» CAN Catalogue Home


Cast objects

Cast objects
Plaster castings within a drawer (18cm x 20cm)