Allison Rudd-Mumford

Spirals

Spirals, Acrylic On Canvas

Silver Birch

Silver Birch, Acrylic On Paper

My inspiration has always been the natural world. The patterns, colours, shapes and textures created by Mother Nature are infinite and amazing, lending themselves to reinterpretation in many ways. The large outline and the microscopic cell interwoven to create a new perspective of the living world.

I create in a variety of mediums, as the work dictates; painting, drawing, printing, textiles, weaving, sewing and working with natural fibres.

In my work I reflect nature and try to bring the sense of peace held in the open spaces of the world.

Byd natur fu bob amser fy ysbrydoliath i. Y mae'r patrymau a'r lliwiau a'r ffurfiau a'r gweadwaith y bydd y Fam Natur yn eu creu, yn anfeidrol syfrdanol, ac yn caniatáu eu hailddehongli mewn llawer i fodd. Yr amlinell fawr a'r gell feicrosgopaidd wedi eu cyd-blethu i greu persbectif newydd o'r byd byw.

Byddaf fi'n creu ar amryw o gyfryngau, yn ôl fel y bydd y gwaith yn mynnu; paentio, lluniadu, brethyn, gweu, gwnïo, neu weithio â ffeibrau naturiol.

Yn fy ngwaith i fe fyddaf fi'n adlewyrchu natur ac yn ceisio i ddal y teimlad o dangnefedd sydd i'w gael yn eangderau'r byd.

www.allisonruddmumford.weebly.com
» CAN Catalogue Home


Blossoms

Blossoms, Acrylic On Canvas